تبلیغات
خیام پدر سوخته - شعرهای خیام

خیام پدر سوخته

شعرهای خیام

شادی بطلب که حاصل عمر دمی است

هر ذره ز خاک کیقبادی و جمی است

احوال جهان و اصل این عمر که هست

خوابی و خیالی و فریبی و دمی است

 

خیام به علت كارهای علمی خود از اعتبار و شهرت بسیار برخوردار بوده و به اعتبار وجهۀ علمی‌اش نمی‌توانسته‌اند به او سخت بگیرند

 و خونش را مباح بدانند. از طرفی خیام آن چنان زندگی پاك، منزه و بی‌آلایشی داشته كه حتی مورد احترام مخالفان خود بوده است.

 (ابوالحسن علی‌ابن یوسف قفطی در بارۀ خیام می‌گوید: به شاگردان خود پاكیزگی تن و روان را توصیه می‌كرد.) 

از اشاره‌های دیگران می‌توان دریافت كه از مقام و منزلت والایی برخوردار بوده و بر نیشابور ریاست معنوی داشته است.

(می و مینا، به کوشش علی دهباشی نشر هنرسرای گویا 1383 - صفحة 879 نامه‌ای از سنایی به خیام - استاد مجتبی مینوی) اما دیگران چنین امتیازی نداشته‌اند.

از این‌رو به نظر می‌رسد پس از خیام (و یا حتی در زمان خود او) و پس از بازگو شدن رباعیاتش در محافل، موجی برخاسته و كسانی كه نظریاتی غیر از نظریات رایج داشته‌اند، 

یا سیستم فكری رایج و حاکم قانعشان نمی‌كرده و یا احیاناً از بكن نكن‌های موجود به تنگ آمده بودند، دل آن را پیدا كردند 

تا هم‌چون خیام نظر خود را در قالب رباعی بیان كنند. اما البته نه آن‌قدر كه آن رباعی‌‌ها را به نام خود منتشر كنند؛ بلكه از ترس مجازات، آن‌ها را به نام خیام، كه چنین كاری را از او آموخته بودند، به گوش دیگران ‌رسانند.

این كه آن‌ها هم قالب رباعی را انتخاب كرده‌اند طبیعی است؛ معمولاً پیروان قالب پیشوای خود را نمی‌شكنند. (شاید هم برخی عمداً این قالب را برگزیده‌‌اند تا بتوانند به نام خیام منتشرش سازند.)

به این ترتیب در آن دورۀ خودكامگی و رواج ریا و اختناق، موجی برخاست و حرف‌ها، عقاید و نظریاتی غیر از نظریات رایج و حاكم را به شكل رباعی مطرح كرد.

ضمن آن كه نمی‌توان وجود چنین جریانی را كم اهمیت قلمداد كرد؛

 ضمن آن كه وجود این جریان كه در برگیرندۀ همۀ طیف نظریاتِ مغایر با حرف‌هایِ رایج و حاكم به نام تنها یك نفر، گواه نبودن آزادی اندیشه و بیان بوده است، باید راهی جست تا به پاسخ پرسش دوم رسید؛ یعنی كدام بخش از رباعیات منسوب به خیام از آن خیام است

با آرزوی موفقیت برای شما ....

www.aramgroup.ir


نوشته شده در یکشنبه 7 آبان 1391 ساعت 07:40 ب.ظ توسط حمید رضا مستعار نظرات |


Design By : Pichak