تبلیغات
خیام پدر سوخته - زندگینامه خیام

خیام پدر سوخته

شعرهای خیامزندگینامه خیام  

خیام در سال 526  قمری (1131 میلادی) در سن 83 سالگی در نیشابور درگذشت. شاید بی مناسبت نباشد كه گفته شود در دم مرگ مشغول مطالعۀ كتاب شفای ابن‌سینا بوده ‌است. 
بعید به نظر می‌رسد آن را برای اولین بار در دم مرگ می‌خوانده، بیش‌تر احتمال دارد كه همیشه به آن مراجعه می‌كرده است؛
 یعنی در فلسفه پیرو ابن‌سینا بوده و همواره عقل و منطق و برهان را معیار و ترازوی شناخت می‌دانسته.
گفته‌اند كه او بدخلق و مردم گریز بوده و آثار بسیاری از خود به یادگار نگذاشته. 
بیهقی او را كژخو نامیده و این گفتۀ او به كررات توسط دیگران تكرار شده، بی توجه به این موضوع كه بیهقی در هنگام ملاقات با خیام (سال 507 ) فقط هشت سال داشته و آن قدر بی اطلاع بوده 
كه اسفزاری را شاگرد خیام می‌دانسته. و در نهایت در آن ملاقات خیام 68 ساله با او با مهربانی رفتار كرده و پرسش‌هایی از او كرده و پدرش را به آیندۀ او خوشبین ساخته است. 
بیهقی كه می‌گوید: خیام در تصنیف و تعلیم امساك می‌ورزید، او را با چه كسی مقایسه كرده؟ 
اظهار نظر بیهقی شاید ناشی از بی اطلاعی از كارهایی است كه خیام كرده. هم چنین نظامی عروضی سمرقندی در چهار مقاله، از ملاقات خود با خیام در سال 506 هجری قمری یاد می‌كند.
 او می‌گوید: ”در بازار برده‌فروشان بلخ در سرای امیر بوسعد جره خواجه امام عمر خیام و خواجه امام مظفر اسفزاری نزول كرده بودند و من بدان خدمت رسیدم. 
در میان مجلس... ‍“ اگر به تاریخ این ملاقات توجه شود، 39 سال پس از 467 یعنی سال آغاز به كار خیام در رصدخانۀ اصفهان است كه در آن جا با اسفزاری همكار بوده است.
كسی كه یك قلم دوستی او حداقل 39 سال طول كشیده، می‌توانسته كژخو و مردم‌گریز باشد؟
 از سویی از اشعار خیام بر می‌آید كه او روحی حساس و طبعی ملایم داشته و به انسان، طبیعت و زندگی عشق می‌ورزیده. چنین كسی می‌توانسته بدخلق باشد؟


خیام ریاضیدان
مثلث خیام ـ پاسكال یكی از زیباترین نگاره‌‌های عددی است كه در تاریخ ریاضیات مورد توجه ریاضیدانان قرار گرفته است. 

منبع " زندگینامه عمرخیام نیشابوری "

www.aramgroup.irنوشته شده در یکشنبه 10 دی 1396 ساعت 10:38 ق.ظ توسط حمید رضا مستعار نظرات |


Design By : Pichak