تبلیغات
خیام پدر سوخته - گزیده ای از اشعار خیام نیشابوری

خیام پدر سوخته

شعرهای خیام

گزیده ای  از اشعار خیام نیشابوری  این كوزه چو من عاشق زاری بود ست    
                                           
                         
  در بند ســر زلــف نگـــاری بودسـت

  این دستــه كه بر گــردن او می بینــی    
                                                                     
                         دستیست كه بر گردن یاری بودست

     چندین غم مال و حسرت دنیا چیست؟    
                                                           
                           
هرگز دیدی كسی كه جاوید بزیست؟

      این چند نفس در تن تو عاریتی ســت     
                                                           
                            با عــاریـتـــی عاریـتـــی بایـد زیسـت

    دیدم بــســر عــمارتی مـــردی فـــرد     
                                                           
                          کـو گِـل بلـگــد می زد و خـوارش می کرد

    وان گِل بــه زبان حال با او می گفـت        
                                                       
                       
ساکن، که چو من بسی لگد خواهی خورد
     این قـافـلــه عـمـــر عجــب می گـذرد      
                                                         
                            
دریـاب دمــی که با طـــرب می گـذرد

      ساقی غم فردای حریفان چه خوری       
                                                        
                           
پیـش آر پیـالـه را کــه شـب می گـذرد

     آن بی خبــران که در معنـی سفتنـد         
                                                       
                         
در چـرخ به انـواع سخــن ها گفتنــد

     آگـه چـو نگشتنـــد بر اســـرار جهـان         
                                                      
                         
اول ز نـخـی زدنـد و آخــر خـفـتـنــــد


نوشته شده در سه شنبه 1 اسفند 1391 ساعت 03:19 ب.ظ توسط حمید رضا مستعار نظرات |


Design By : Pichak