تبلیغات
خیام پدر سوخته - اشعار خیام نیشابوری

خیام پدر سوخته

شعرهای خیام


اشعار خیام نیشابوری
 گویند:  هر آن كس كه با پرهیزند     آنسان كه بمیرند بدانسان برخیزند
ما با می معشوق از آنیم مدام     باشد كه به حشرمان چنان برانگیزند
      
                                               

                                                                
چندین غم مال و حسرت دنیا چیست؟  هرگز دیدی كسی كه جاوید بزیست؟
این چند نفس در تن تو عاریتی ست     با عاریتی عاریتی باید زیست
        
                                                

                                               

                                               

در عشق تو از ملالتم ننگی نیست     با بیخبران در این سخن جنگی نیست
این شربت عشق داروی مرادنست     نامردانرا از این قدح رنگی نیست
      
                                                 

                                               

                                                

می خوردن و گرد نیكوان گردیدن     بهتر كه به رزق زاهدی ورزیدن
گر دوزخی اند مردم مست، بگوی     پس، روی بهشت را كه خواهد دیدن؟
      
                                                

                                               

                                               

می خور كه ترا بیخبر از خویش كند     خون در دل دشمن بد اندیش كند
هشیار بدن چه سود دارد؟ جز آنك     ز اندیشه پایان، دل تو ریش كند
      
                                                 

                                               

                                                

نا كرده گناه در جهان كیست؟ بگوی     و آنكس كه گنه نكرد چون زیست؟ بگوی
من بد كنم و تو بد مكافات دهی     پس فرق میان من و تو چیست؟ بگوی

نوشته شده در شنبه 11 آذر 1391 ساعت 03:10 ب.ظ توسط حمید رضا مستعار نظرات |


Design By : Pichak